Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Norinnova Invest AS kjøper seg inn i ProBio ASA

26. januar 2009

Norinnova Invest har nylig kjøpt en aksjepost i ProBio ASA. Kjøpet gir Norinnova Invest en eierandel på 2,34 % i selskapet.

For mer informasjon om ProBio ASA, les her


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress