Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Vellykket emisjon i Lytix Biopharma AS

23. januar 2009

Lytix Biopharma har nylig hentet inn 72 millioner kroner i en åpen emisjon. Tegning skjedde til kr 600 pr. aksje, noe som priser selskapet til 282 millioner kroner etter emisjonen. Selskapet er svært fornøyd med å kunne hente inn et så stort beløp med tanke på den vanskelige situasjonen på finansmarkedene.

Den nye kapitalen gjør at Lytix Biopharma kan fortsette det faglige arbeidet både på kreftbehandling og sårbehandling i samsvar med tidligere planer.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress