Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

OM SELSKAPET

NorInnova Invest AS er et investeringsfond med satsningsområde innenfor teknologi- og forskningsbaserte vekstselskaper i Nord-Norge. Fondet ble opprettet i 2007, og skal etter planen oppløses 31.12  2025

Fondet investerer i i såkorn- og tidlige venturfase i vekstselskap med ambisjoner nasjonalt og internasjonalt. Selskapet bidrar med kapital, kompetanse og nettverk og vil være en aktiv partner gjennom styrearbeid. Fondet ble lukket 1.1.2013 for nyinvesteringer og gjør bare oppfølgingsinvesteringer i egen portefølje.

NorInnova Invest AS samarbeider med de landsdekkende såkornfondene som er etablert i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Disse fondene investerer i noen spesielt utvalgte teknologiområder.

lyngen-2005-0281


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress